menu arrow mobile
Om os

Formålet med de unoterede aktieinvesteringer er at opnå stabile afkast med begrænset risiko for tab. Dette kræver en disciplineret evalueringsproces baseret på en række veldefinerede investeringskriterier.  

Strategien for direkte aktieinvesteringer inkluderer:   

  • Realaktiver: Investeringer i realaktiver, med defensiv risikoprofil, og med begrænset cyklisk eksponering (indikativ IRR 6-11%)
  • Stabile aktier: Investeringer i virksomheder med attraktive risikojusterede stabile afkast (indikativ IRR mellem 9-14%)

PensionDanmark har en voksende balance, og dermed behov for løbende at investere. Målet er at opretholde en diversificeret portefølje af aktieinvesteringer inden for forskellige sektorer, geografier og med forskellige risikoprofiler.