menu arrow mobile
Om os

Medlemmer

Antal 2022 2021
Antal medlemmer ultimo 815.100 799.200
   - heraf aktive 415.000 401.000
   - heraf lærlinge og elever 23.500 22.200
   - heraf alderspensionister 56.000 54.500
   - heraf førtids- og seniorpensionister 9.200 8.800
Nye alderspensionister 5.900 7.050
Nye delpensionister 2.000 1.950
Nye førtidspensionister 900 800
Nye seniorpensionister 800 700
Visse kritiske sygdomme,  engangsbeløb  3.000 3.000
Dødsfald,  engangsbeløb  3.400 3.125
Overførsler til andre pensionsordninger 20.400 17.700
Udbetalte depoter 6.800 4.600

Udbetalinger

Udbetalinger, mio. kr. 2022 2021
Alderspension løbende 2.857 2.547
Alderspension, delpensionister 527 419
Alderspension engangsbeløb 390 244
Løbende supplerende førtidspension 525 496
Engangsbeløb ved førtidspension 91 83
Kritisk sygdom 305 304
Dødsfald 472 441
Pensionsudbetalinger i alt 5.167 4.535
Overførsler ved jobskift mv. 5.992 4.939
Skadesforebyggende foranstaltninger - -
Udbetalinger i alt 11.159 9.474