menu arrow mobile
Om os

Medlemmer

Antal 2021 2020
Antal medlemmer ultimo 799.200 765.300
   - heraf aktive 401.000 391.400
   - heraf lærlinge og elever 22.200 19.800
   - heraf alderspensionister 54.500 51.900
   - heraf førtids- og seniorpensionister 8.800 8.450
Nye alderspensionister 7.050 6.250
Nye delpensionister 1.950 1.900
Nye førtidspensionister 800 1.000
Nye seniorpensionister 700 600
Visse kritiske sygdomme,  engangsbeløb  3.000 3.000
Dødsfald,  engangsbeløb  3.125 3.075
Overførsler til andre pensionsordninger 17.500 11.000
Udbetalte depoter 4.550 15.850

Udbetalinger

Udbetalinger, mio. kr. 2021 2020
Alderspension løbende 2.547 2.549
Alderspension, delpensionister 419 345
Alderspension engangsbeløb 244 238
Løbende supplerende førtidspension 496 418
Engangsbeløb ved førtidspension 83 122
Kritisk sygdom 304 302
Dødsfald 441 438
Pensionsudbetalinger i alt 4.535 4.412
Overførsler ved jobskift mv. 4.939 2.582
Skadesforebyggende foranstaltninger - 165
Udbetalinger i alt 9.474 7.159