menu arrow mobile
Om os

2020

juni

Verdens største grønne investeringsfond har PensionDanmark som investor

PensionDanmark har givet tilsagn om at investere 4 mia. kroner i Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) seneste fond, CI IV. Fonden er på vej til at blive en af verdens største fonde for investering i vedvarende energi og dermed en væsentlig bidragsyder i ambitionerne om at nå de globale klimamålsætninger.

2019

september

350 milliarder i grøn omstilling

Den danske pensionsbranche forpligter sig til at investere yderligere 350 milliarder i grøn omstilling frem til 2030, og PensionDanmark er klar til at gå forrest.

september

PensionDanmark er medstifter af en global investor-alliance

PensionDanmark er medstifter af den global investor-alliance, Net-Zero Asset Owner Alliance, der skal sikre CO2-neutrale investerings-porteføljer i 2050.

maj

2019: PensionDanmark investerer i grøn energiinfrastruktur i nye vækstøkonomier

PensionDanmark har givet tilsagn på 250 mio. USD til Copenhagen Infrastructure Partners New Markets Fund.

2018

december

Europæisk pris til PensionDanmarks adm. direktør

PensionDanmarks adm. direktør blev tildelt prisen Outstanding Industry Contribution.

december

European Pension Fund of the Year

PensionDanmark blev tildelt prisen European Pension Fund of the Year – for fjerde gang.

2017

december

Et godt år for PensionDanmarks medlemmer

Over 700.000 medlemmer med en formue på over 230 milliarder kroner.

november

IPE kårer PensionDanmark til European Pension Fund of the Year

PensionDanmark har de seneste fem år vundet IPE-priser som Europas bedste pensionsselskab i 2012, 2014 og 2017.

september

Partnerskab med Mærsk om Maritime Investment Fund og Africa Infrastructure Fund.

PensionDanmarks giver tilsagn på 200 mio. USD til Navigare Capital Partners fond Maritime Investment Fund, der skal købe, lease og sælge skibe.

januar

PensionDanmark får hjul under fødderne

Ny rådgivningsbus besøger medlemmer og virksomheder med råd om pension og sundhed

2016

juni

Høj formuevækst

Medlemmernes samlede pensionsformue runder 200 milliarder kroner.

2015

september

Første toginvestering, Angel Trains i England.

Med en investering i britiske Angel Trains, der udlejer en portefølje på ca. 4.500 togvogne, udbygger PensionDanmark sine investeringer i infrastruktur.

2014

december

Investering i Afrikas største vindmøllepark, Lake Turkana

Klimainvesteringsfonden, som PensionDanmark har været med til at etablere, bidrager med 87 mio. kr. i aktiekapital til vindmølleparken.

2012

oktober

Første investering i infrastrukturfond via Copenhagen Infrastructure Partners.

PensionDanmark investerer 6 mia. kr. sammen med Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). CIP skal investere i infrastruktur for PensionDanmark i Europa og Nordamerika.

2010

august

PensionDanmarks første vindinvestering: Halvdelen af Nysted Havvindmøllepark.

PensionDanmark køber halvdelen af Nysted Havmøllepark af Ørsted for godt 700 mio. kr. Aftalen er den første af sin art mellem et pensionsselskab og en industriel partner.

2009

april

Medlemmerne får markedsrente

Opsparing til livsvarig alderspension bliver omlagt til markedsrente.

2007

april

Forhøjelse af pensionsbidraget for private

Aftale om at hæve pensionsbidraget til 12 pct. ved overenskomstforhandlingerne.

2006

december

Vækst i medlemstallet

Medlemstallet runder 500.000.

maj

Opstart på uddannelsesfonde

PensionDanmark begynder at administrere uddannelsesfonde

2005

oktober

Medlemmer får sundhedsordning

Sundhedsordningen introduceres til 50.000 medlemmer inden for transport.

2004

maj

PensionDanmarks første ejendomsinvestering: Horisonten.

PensionDanmark Ejendomme foretager sin første boliginvestering med købet af en grund i Ørestad til opførelsen af boligkomplekset Horisonten med 182 lejligheder.

2003

oktober

Adgang til pensionsordningen med digital signatur

Medlemmerne får adgang til pensionsordningen på pension.dk med digital signatur.

2002

december

Medlemmernes formue vokser

Medlemmernes samlede pensionsformue runder 25 milliarder kroner.

september

Pensionsselskaberne skifter navn til PensionDanmark.

APK og PKS Pension fusionerer, og B&T Pension og HTS Pension fusionerer. PensionSelskaberne skifter navn til PensionDanmark.

2001

august

Pensionsselskaberne er med til at etablere Pensionsinfo

PensionSelskaberne etablerer PensionsInfo i samarbejde med ATP og Industriens Pension.

2000

juli

Overenskomstparterne aftaler at hæve pensionsbidraget

Ved overenskomstforhandlingerne på DA-området aftales en forhøjelse af pensionsbidraget fra 5,3 til 9 pct. over en fire-årig periode.

1999

maj

Medlemmerne kan se deres egne tal på pension.dk.

PensionDanmark er first-mover på at medlemmerne får mulighed for at se deres egne pensionsoplysninger på pension.dk.

1998

december

Medlemmernes pensionsformue passerer 10 mia. kr.

Medlemmernes formue vokser hastigt og runder 10 milliarder kroner.

1996

december

Pensionsselskaberne åbner branchens første hjemmeside: pension.dk.

PensionSelskaberne får som det første pensionsselskab i Danmark en hjemmeside, www.pension.dk.

PensionDanmark bruger i dag forsat pension.dk

1995

december

PensionsSelskaberne når op på i alt 300.000 medlemmer.

Pensionsordningerne i PensionSelskaberne runder til sammen 300.000 medlemmer. Medarbejderstaben er på ti ansatte i alt.

1994

december

Medlemmerne har en formue på 1 mia. kr.

Medlemmernes samlede pensionsformue runder 1 milliard kr.

1993

september

Første pensionsindbetaling på 0,9 pct.

Den 1. januar begynder de første indbetalinger til de privatansattes pensionsordninger i B&A Pension, HTS Pension og B&T Pension. På DA- og SALA-området er pensionsbidraget på 0,9 pct., men ved de senere overenskomstforhandlingern aftales det, at pensionsbidraget med virkning fra 1994 forhøjes fra 0,9 pct. til 2,1 pct. af lønnen.

1992

maj

PensionsSelskaberne bliver administrationsselskab for PKS, B&A, HTS og B&T Pension.

Som udmøntning af overenskomstforhandlingerne i 1991 bliver B&A Pension (Bygge- og Anlægsbranchens Pensionsforsikring), HTS Pension (Handel-, Transport- og Servicebranchens Pensionsforsikring) og B&T Pension (Beklædnings- og Textilbranchens Pensionsforsikring) oprettet.

1991

maj

1991: Gennembrudsaftale om pension mellem Industriens Arbejdsgivere og CO-Industri.

Overenskomstforhandlingerne fører til aftale om pensionsbidrag på 0,9 pct. på DA- og SALA-området med virkning fra den 1. januar 1993.

Ved overenskomstforhandlingerne på det offentlige område vedtager parterne, at pensionsbidraget skal stige med 1,2 pct. pr. år – fra 3,6 pct. i 1991 til 6 pct. i 1993.

1990

april

PKS for kommunalt ansatte i KAD og SiD går i luften med 30.000 medlemmer

Den 1. april 1990 går PKS Pension i luften som pensionskasse for 30.000 kommunalt ansatte medlemmer i KAD og SiD.

1987

september

Trepartsforhandlinger i 1987

Fælleserklæringen: Aftale om arbejdsmarkedspensioner for at øge privat opsparing