Hvem er vi

PensionDanmark er et kundeejet arbejdsmarkedspensionsselskab, hvor 738.000 lønmodtagere har deres pensionsordning. Vores medlemmer er beskæftiget på 24.800 private og offentlige virksomheder og er omfattet af overenskomster mellem 11 fagforbund og 29 arbejdsgiverforeninger. Vi modtog 14,2 mia. kr. i indbetalinger i 2018, og balancen har rundet 257 mia. kr.

PensionDanmarks bestyrelse, der består af repræsentanter fra overenskomstparterne og uafhængige eksperter, udstikker de overordnede rammer for pensionsordningerne. Seks branchebestyrelser tilpasser pensionsordningen til branchespecifikke forhold – herunder målrettede forsikringer, der er tilpasset medlemmernes behov. Pensionsbidragene udgør typisk minimum 12 pct. af lønnen på alle overenskomstområder.

Pensionsordningen i PensionDanmark indeholder en række forsikringer, der bidrager til økonomisk tryghed ved dødsfald, førtidspensionering, fleksjob og kritisk sygdom. Siden 2005 har PensionDanmark opbygget en sundhedsordning, som stort set alle aktive medlemmer i dag er omfattet af, via deres overenskomst.

Vi administrerer desuden en række uddannelsesfonde, der medfinansierer efteruddannelse af medlemmerne.

Mission og vision

PensionDanmarks mission er at forvalte og udvikle arbejdsmarkedsforankrede pensions- og forsikringsordninger på en måde, som skaber mest mulig værdi for vores kunder – medlemmer, virksomheder og organisationer.

Vi vil være fagforbunds, arbejdsgiverforeningers og virksomheders foretrukne samarbejdspartner på markedet for arbejdsmarkedsforankrede pensions- og forsikringsordninger.

Den position bestræber vi at opnå, bl.a. ved kontinuerligt at arbejde med at finde nye og innovative løsninger på vigtige samfundsproblemer. Hvad enten det er nye måder at finansiere klimavenlige investeringer, etablere forebyggende sundhedsordninger eller at være frontløber i digitalt samarbejde mellem det offentlige og private.

Vores hovedfokus er at identificere, gennemføre og etablere konkrete investeringer, produkter og systemer, der i sidste ende gør en mærkbar forskel for vores medlemmer.

Vores medlemmer og deres familier skal sikres gode og gennemtænkte pensioner og forsikringsordninger. Gennem tiltag inden for sundhed, forebyggelse og efter- og videreuddannelse er det vores mål at bidrage til, at de får flere gode år på arbejdsmarkedet.

Samtidig skal PensionDanmark være Danmarks mest omkostningseffektive pensionsselskab. Derfor er PensionDanmarks forretningsmodel fokuseret på digitale løsninger, der er med til at sikre en effektiv administration.

Medlemmerne fordelt efter beskæftigelse