menu arrow mobile
Om os

PensionDanmark er stiftet og ejet af en række fagforbund og arbejdsgiverforeninger for at administrere de aftaler om pension, som siden starten for godt 25 år siden har været en del af overenskomsterne, og som sikrer alle omfattede lønmodtagere ret til pensionsbidrag indbetalt til PensionDanmark.

Vores opgave er at hjælpe medlemmerne til et godt og langt arbejdsliv og en økonomisk tryg alderdom. Ud over pensionsordningen tilbyder vi et socialt sikkerhedsnet i tilfælde af sygdom, dødsfald, behov for tidlig tilbagetrækning eller hjælp til efteruddannelse.

 

Bæredygtighed er en del af DNA’et

I PensionDanmark er ansvarlighed og bæredygtighed en del af DNA’et. Med FN’s 17 Verdensmål vedtaget af alle verdens nationer i 2015 har vi fået en ramme at sætte arbejdet ind i, og de åbner for nye muligheder. PensionDanmark har således valgt at lade Verdensmålene være det fælles værdigrundlag for vores aktiviteter og gøre dem til en del af vores forretning.

Det gælder vores indsatser for at give medlemmerne et bedre helbred, bedre uddannelse og gode pensioner.

Vores forebyggende sundhedstiltag og støtten til efteruddannelse via en af de 18 kompetenceudviklingsfonde, vi administrerer, er med til at sikre lavere sygefravær, øget jobsikkerhed, jobmobilitet, et længere arbejdsliv og højere løn for vores medlemmer. Det er ikke kun til gavn for den enkelte men også til gavn for virksomheder og samfundet mere bredt, for når medlemmerne har de nødvendige kompetencer, sikres de en høj tilknytning til arbejdsmarkedet, og virksomhederne sikres adgang til kvalificeret arbejdskraft til gavn for dansk økonomi.

Verdensmålene er også en integreret del af vores investeringspolitik, hvor vi har fået en førende position som investor i bæredygtigt byggeri og i vedvarende energiinfrastruktur. Når vi investeringer i ejendomme skaber vi job til bygningsarbejdere i byggeperioden og leverer sunde arbejdspladser til de mange medarbejdere, der går på arbejde i PensionDanmarks kontorejendomme, hoteller og stormagasiner. Investeringerne i vindmølleparker og biomassekraftværker producerer grøn energi og skaber job i danske virksomheder og hos deres mange underleverandører.

De seneste års resultater dokumenterer, at fokus på bæredygtige investeringer på samme tid giver et attraktivt afkast — bedre end de børsnoterede markeder — og giver et vigtigt bidrag til at gøre verden til et bedre sted. Det handler om, at man sagtens kan ”do good and do well” på samme tid.

Som leverandør af supplerende velfærdsydelser inden for pension, social sikring og livslang læring og som stor investor har vi en bred berøring til de fleste Verdensmål.

 

PensionDanmark er en innovativ virksomhed

Vi arbejder hele tiden på at finde nye og innovative løsninger til gavn for vores medlemmer og for samfundet. Det kan både være at finansiere klimavenlige investeringer, etablere forebyggende sundhedsordninger eller være frontløber i digitalt samarbejde med det offentlige. Med målet om at være Danmarks mest omkostningseffektive pensionsselskab er vores forretningsmodel fokuseret på digitale løsninger, der er med til at sikre en effektiv administration til gavn for vores medlemmer.

Video

Hør adm. direktør Torben Möger Pedersen og professor Torben M. Andersen fortælle om betydningen af arbejdsmarkeds­pensionerne

play
video close