menu arrow mobile
Om os

PensionDanmarks skattepolitik beskriver PensionDanmarks holdning til skat samt håndtering af skatterisici. Politikken omfatter både PensionDanmark som virksomhed og som investor i forhold til unoterede investeringer.

Læs skattepolitikken

Fælles skattekodeks

PensionDanmark anerkender betydningen af skatteindtægter som et middel til at opfylde FN’s verdensmål samt behovet for en fælles ramme for ansvarlig skatteadfærd. PensionDanmark ønsker at støtte og bidrage til denne udvikling som et led i PensionDanmarks ansvarlige investeringsstrategi.

For at fremme ovenstående principper har ATP, PFA, PensionDanmark og Industriens Pension udviklet et fælles skattekodeks med principper og anbefalinger for unoterede investeringer. AP Pension, Lægernes Pension, MP Pension, PenSam, Pædagogernes Pension, P+, Velliv, Leo Fondet, Novo Holdings, Lundbeckfonden, Villum Fonden, Velux Fonden og Realdania har efterfølgende tilsluttet sig de fælles skatteprincipper.

Læs det fælles skattekodeks 

Skatteforhold i porteføljevirksomheder

PensionDanmark overvåger adfærden hos de virksomheder, der indgår i PensionDanmarks aktieportefølje. Det sker gennem en ekstern samarbejdspartner, Federated Hermes, som også på PensionDanmarks vegne er i dialog med virksomhederne om deres politik inden for miljø, arbejdstagerrettigheder og god selskabsledelse, herunder virksomhedernes skattepolitik.

PensionDanmark lægger vægt på, at virksomhederne har en skattepolitik, og at de håndterer skattemæssige risici og er forberedt på at håndtere ændringer i skatte- og afgiftsregler. 

PensionDanmark har som medlem af The B Team tilsluttet sig The B Team Responsible Tax Principles. Sammen med flere andre ledende investorer anbefaler PensionDanmark selskaber i The B Team Responsible Tax Principles Investor Support Letter virksomheder til at agere ansvarligt på skatteområdet.

Læs mere om The B Team Responsible Investor Support Letter