menu arrow mobile
Om os

Vores boligportefølje til salg og udlejning består af velbeliggende moderne bæredygtige boligprojekter i vækstområder, med stor langsigtet efterspørgsel.

Boligerne henvender sig til flere forskellige segmenter. Bl.a. opfører vi boliger til unge og den ældre del af befolkningen samt i storbyerne, hvor urbaniseringseffekten har skabt et voksende behov for nye boliger.

Boliger til salg

PensionDanmark sælger ejerlejligheder i ejendomme, vi selv udvikler og opfører. Vores boligportefølje består af moderne velfungerende bæredygtige boliger i attraktive byområder.

PensionDanmark er en solid bygherre, hvilket giver køberne sikkerhed for, at projektboligerne også bliver leveret som aftalt.

PensionDanmarks boliger til salg:

Udlejning af boliger

PensionDanmark udvikler løbende boligprojekter til udlejning. Lejeboligerne er placeret i boligejendomme bestående at velindrettede boliger i god kvalitet, i et attraktivt nærmiljø med markant arkitektur. Som solid udlejer, tænker vi langsigtet og har fokus på sunde boliger.

PensionDanmarks lejligheder til udlejning:

Find en lejebolig på findbolig.nu.

Fortrinsret for medlemmer af PensionDanmark

PensionDanmark er medejer af en række udlejningsejendomme, hvor vores medlemmer har fortrinsret. Der anvendes forskellige procedurer for fortrinsretten ved henholdsvis førstegangsudlejning af nyopført byggeri og ved den almindelige udlejning af boliger, der bliver ledige på grund af lejernes fraflytning.

Læs mere om fortrinsret.

Aktiv involvering i byggeprocessen

Vi deltager aktivt i udviklingen af alle vores boligprojekter. Vi vurderer beliggenhed, boligtyper, boligstørrelser samt optimering af boligplaner og de omkringliggende arealer. På den måde sikrer vi, at boligerne og fællesarealer fungerer optimalt i hverdagen og kan danne rammerne for et godt byliv.

Bæredygtige bygninger

Bæredygtighed er et centralt strategisk omdrejningspunkt for PensionDanmarks ejendomsaktiviteter. Det handler om at forene forretningsmæssig rentabilitet med social ansvarlighed i udvikling, opførelse og vedligeholdelse af de ejendomsprojekter, vi engagerer os i. Alle boliger er udviklet efter PensionDanmarks Boligplatform, så alle boliger i vores portefølje opfylder vores Værdiprogram, Bæredygtighedsprogram og Standard Byggeprogram. Værdiprogram indeholder PensionDanmarks Livsstilsboliger hhv. studieboliger, 50+boliger, familieboliger, ældreboliger, plejehjemsboliger, og projektsalgsboliger. Boliger udvikles, hvor der er et behov og en efterspørgsel på langt sigt. PensionDanmarks bæredygtighedsprogram bygger på FN’s verdensmål, DGNB-certificering og vores egne krav til bæredygtighed.

Derfor er alle nye boligejendomme, der er igangsat efter tredje kvartal 2016 bæredygtighedscertificeret med DGNB certificering.

At bygningen bæredygtighedscertificeres betyder, at det færdige byggeri lever op til en række ambitiøse bæredygtighedskriterier. Det gælder fx krav til miljøpåvirkning, energiforbrug, materialevalg, vedligehold, arkitektur og indretning, lysindfald og indeklima samt udformning af udearealer.

For at sikre lejer og køber dokumentation af certificeringen, bliver byggeprocessen fulgt af en ekstern DGNB-auditor. Det færdige byggeri valideres og certificeres af non-profit organisationen Green Building Council.

De konkrete fordele ved at bo i en bæredygtig bolig er fx.: 

  • Lavere energi- og varmeforbrug og CO2-udledning pga. fx. isolering, brug af solceller på taget, lokal afledning af regnvand evt. via grønne tagflader
  • Brug af genanvendelige materialer med lave driftsomkostninger og bæredygtige materialer valgt ud fra livscyklusanalyser og miljømæssige risici. Fx. overvejende brug af certificeret FSC træ.
  • Forbedret indeklima pga. minimeret brug af giftholdige materialer, særligt design og tekniske anlæg
  • Fleksibel ruminddeling, der kan imødekomme husstandens skiftende behov.
  • Friarealer med fokus på at skabe attraktivt og trygt nærmiljø, hvor sociale relationer kan styrkes
  • Udvidet cykelparkering og grønne facader.

Få mere information

For yderligere information kan man se ovenstående links eller kontakte Annette Larsen.

Annette Larsen
Koordinator, Boligsalg og -udlejning

Vi benytter cookies til at forbedre hjemmesiden. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke dette banner.