menu arrow mobile
Om os

Vores boligportefølje til salg og udlejning består af velbeliggende moderne bæredygtige boligprojekter i vækstområder, med stor langsigtet efterspørgsel.

Vi ønsker at tilbyde forskellige boligtyper, som er målrettet mod forskellige segmenter, fordi en tydeligere boligidentitet giver højere værdi for PensionDanmark og for slutbrugeren. Vores fokusområde er familieboliger, studieboliger, boliger for 50+ samt plejeboliger.

For familieboligerne tager vi udgangspunkt i, at der i dag findes mange familieformer, og familieboligen er derfor en boligtypologi, som skal kunne rumme mange forskellige familietyper og -behov.

Med vores Livsstilsboliger Studie, 50+ og Pleje, er er det PensionDanmarks ambition at sætte rammen om moderne boliger med fokus på fællesskaber og fleksibilitet. For 50+’erne er der fokus på boliger med liveability, arkitektoniske kvaliteter, spændende nærmiljø og fællesskaber med praktisk og socialt indhold.

I opførelsen af vores studieboliger indgår vi gerne partnerskaber, og samarbejder med uddannelsesstederne, for derved at få adgang til de aktører, der har det største kendskab til målgruppen, så vi sikrer, at vi bygger det, de studerende efterspørger.

Med Livsstilsbolig Pleje er det PensionDanmarks ambition at imødekomme den voksende efterspørgsmål efter plejeboliger. Vi samarbejder gerne med kommuner, private operatører og rådgivere, for at sikre plejeboliger med rammer for tryg og meningsfuld livsudfoldelse for beboerne samt fællesskaber mellem beboere, pårørende og personale.

Boliger til salg

PensionDanmark sælger ejerlejligheder i ejendomme, vi selv udvikler og opfører. Vores boligportefølje består af moderne velfungerende bæredygtige boliger i attraktive byområder.

PensionDanmark er en solid bygherre, hvilket giver køberne sikkerhed for, at projektboligerne også bliver leveret som aftalt.

PensionDanmarks boliger til salg:

Udlejning af boliger

PensionDanmark udvikler løbende boligprojekter til udlejning. Lejeboligerne er placeret i boligejendomme bestående at velindrettede boliger i god kvalitet, i et attraktivt nærmiljø med markant arkitektur. Som solid udlejer, tænker vi langsigtet og har fokus på sunde boliger.

PensionDanmarks lejligheder til udlejning:

Find en lejebolig på findbolig.nu.

Fortrinsret for medlemmer af PensionDanmark

PensionDanmark er medejer af en række udlejningsejendomme, hvor vores medlemmer har fortrinsret. Der anvendes forskellige procedurer for fortrinsretten ved henholdsvis førstegangsudlejning af nyopført byggeri og ved den almindelige udlejning af boliger, der bliver ledige på grund af lejernes fraflytning.

Læs mere om fortrinsret.

Aktiv involvering i byggeprocessen

Vi deltager aktivt i udviklingen af alle vores boligprojekter. Vi vurderer beliggenhed, boligtyper, boligstørrelser samt optimering af boligplaner og de omkringliggende arealer. På den måde sikrer vi, at boligerne og fællesarealer fungerer optimalt i hverdagen og kan danne rammerne for et godt byliv.

Bæredygtige bygninger

Bæredygtighed er et centralt strategisk omdrejningspunkt for PensionDanmarks ejendomsaktiviteter. Det handler om at forene forretningsmæssig rentabilitet med social ansvarlighed i udvikling, opførelse og vedligeholdelse af de ejendomsprojekter, vi engagerer os i. Alle boliger er udviklet efter PensionDanmarks Boligplatform, så alle boliger i vores portefølje opfylder vores Værdiprogram, Bæredygtighedsprogram og Standard Byggeprogram. Værdiprogram indeholder PensionDanmarks Livsstilsboliger hhv. studieboliger, 50+boliger, familieboliger, ældreboliger, plejehjemsboliger, og projektsalgsboliger. Boliger udvikles, hvor der er et behov og en efterspørgsel på langt sigt. PensionDanmarks bæredygtighedsprogram bygger på FN’s verdensmål, DGNB-certificering og vores egne krav til bæredygtighed.

Derfor er alle nye boligejendomme, der er igangsat efter tredje kvartal 2016 bæredygtighedscertificeret med DGNB certificering.

At bygningen bæredygtighedscertificeres betyder, at det færdige byggeri lever op til en række ambitiøse bæredygtighedskriterier. Det gælder fx krav til miljøpåvirkning, energiforbrug, materialevalg, vedligehold, arkitektur og indretning, lysindfald og indeklima samt udformning af udearealer.

Læs mere om de konkrete fordele ved at bo i en bæredygtig bolig og byområde.

Få mere information

For yderligere information kan man se ovenstående links eller kontakte Annette Larsen.

Annette Larsen
Koordinator