menu arrow mobile
Om os

PensionDanmarks mission er at hjælpe medlemmerne til et godt og langt arbejdsliv og en økonomisk tryg alderdom. Ud over opsparing til pension indeholder pensionsordningen et socialt sikkerhedsnet ved kritisk sygdom, dødsfald og behov for tidlig tilbagetrækning. Hertil kommer et omfattende program inden for forebyggelse og sundhed samt hjælp til efteruddannelse.

Pensionsordningen indeholder en række forsikringer, der sikrer medlemmerne og deres familier i tilfælde af dødsfald, førtidspensionering, seniorpensionering og kritisk sygdom. Alle overenskomstområder med pensionsindbetaling i PensionDanmark har desuden tilvalgt PensionDanmarks sundhedsordning, der giver adgang til et omfattende program for forebyggelse og sundhedsfremmende initiativer.

PensionDanmark administrerer også kompetenceudviklingsfonde for hovedparten af de overenskomstområder, hvis pensionsaftaler er i PensionDanmark. Tilbuddene inden for sundhed og efteruddannelse medvirker til at fastholde medlemmerne på arbejdsmarkedet ved at forebygge helbreds- og kompetenceudfordringer.

Standarddækningerne skal være gennemtænkte, så medlemmerne er godt dækket og får deres opsparing forvaltet på bedste måde. Ønsker medlemmerne at tilpasse dækningerne, er der mulighed for det.

PensionDanmarks opgave er at sikre medlemmerne et godt afkast efter skat og inflation af deres opsparing, så de sikres en god købekraft i de udbetalte alderspensioner. Medlemmernes opsparing investeres med en høj grad af risikospredning.

PensionDanmarks investeringer i infrastruktur, kredit og ejendomme er med til at sikre denne spredning af risikoen. Det giver medlemmerne afkast, som er mindre afhængige af, hvordan det går i verdensøkonomien og på aktiemarkederne. Det enkelte medlems opsparing investeres under hensyntagen til medlemmets alder, således at risikoen i den enkeltes portefølje reduceres i takt med, at medlemmet nærmer sig pensionsalderen.

Som investor lægger PensionDanmark stor vægt på at være ansvarlig og udøve aktivt ejerskab. Det indebærer, at PensionDanmark stiller høje krav til adfærden i de virksomheder, som medlemmernes opsparing er investeret i. Inden for infrastruktur og ejendomme stilles på samme vis krav til høje standarder for bæredygtighed.

PensionDanmark fokuserer på at holde et højt niveau af kundeservice og samtidig fastholde positionen som Danmarks mest omkostningseffektive pensionsselskab. Successen bygger i høj grad på en moderne it-platform og fokus på automatisering af processer gennem brug af robotteknologi og kunstig intelligens samt systematisk anvendelse af digitale platforme i dialogen med medlemmer, virksomheder og organisationer.

Administrationen er tilrettelagt med medlemmerne i centrum. Derfor er der fokus på tilgængelighed, korte ekspeditions- og svartider, klar kommunikation og stor respekt for det enkelte medlem.

Et stærkt fundament for strategien

Med implementeringen af en ny cloudbaseret it-platform i efteråret 2021 er fundamentet for udvikling af stadig mere skræddersyede produkter og services blevet styrket og fremtidssikret. Der er iværksat en række projekter i organisationen med afsæt i vores strategiproces i 2021, der bl.a. skal udvikle nye produkter inden for ældreservice, sundhed og uddannelse, ligesom der skal udvikles nye rådgivningsværktøjer – alt sammen til gavn for vores medlemmer, virksomheder og organisationer.