Om PensionDanmark

Hvem er vi?

PensionDanmark er et non-profit-selskab, hvor hele overskuddet går  til medlemmerne. Vores mission er at forvalte og udvikle arbejdsmarkedsforankrede pensions- og forsikringsordninger på en måde, som skaber mest mulig værdi for vores kunder – medlemmer, virksomheder og organisationer.

Læs mere

Kapitalforhold

PensionDanmark er særdeles velkonsolideret: Kapitalgrundlaget udgjorde ved udgang af 2018 4,1 mia. kr., og med et Solvenskapitalkrav på 1,0 mia. kr. har PensionDanmark en betydelig overdækning.

Læs mere

Governance

PensionDanmark lægger vægt på at leve op til anbefalingerne for god og effektiv selskabsledelse i arbejdsmarkedspensionsselskaber.

Læs mere

Historie

PensionDanmark blev etableret i 2005 ved en fusion af tre arbejdsmarkedspensionsselskaber etableret i perioden 1990-92. Se vores historiske tidslinje og læs om nogle af PensionDanmarks højdepunkter gennem tiden. 

Læs mere