menu arrow mobile
Om os

Som investor samarbejder PensionDanmark med både private og offentlige aktører i udviklingen af moderne bæredygtige ejendomme fx nyt domicil til DFDS i Københavns Nordhavn, Nordfyns Bank i Odense, Semco Maritime i Esbjerg og Nordea i Ørestad.

Investering i erhvervsejendomme

PensionDanmark investerer i moderne velbeliggende erhvervsejendomme i hele Danmark inden for kontor, hotel og retail. Vi udlejer vores ejendomme på lange kontrakter til solide lejere, da det giver den største værdi på sigt.

PensionDanmarks ejendomsteam består af en række specialister inden for ejendomsinvestering og asset management. Teamet deler solid erfaring med at lede og udvikle større erhvervsprojekter, hvor både transaktioner og udvikling følger en dynamisk projekttilgang og proces, der sikrer hurtige og effektive transaktioner.

Investering i boligejendomme

Udvikling af boliger er en del af den overordnede strategi, da det giver en god diversifikation på ejendomsporteføljen, og samtidig reguleres lejeindtægter på boliger med udviklingen i inflationen. 

PensionDanmark deltager hovedsaglig i udviklingen af velbeliggende moderne bæredygtige ejer- og lejeboliger både som udviklingsprojekter og nøglefærdige projekter i vækstområder hvor urbaniseringseffekten giver et efterslæb og dermed skaber et behov for nye boliger.  Vi investerer primært i etageboliger og bynære rækkehusprojekter med en volumen på min. 100 boliger pr. projekt i et attraktivt miljø med værdiskabende uderum omkring bygningerne.

Vores boligportefølje til salg og udlejning består af velbeliggende moderne og bæredygtige boligprojekter, som er målrettet mod forskellige segmenter, fordi en tydeligere boligidentitet giver højere værdi for PensionDanmark og for slutbrugeren. Vores fokusområde er familieboliger, studieboliger, boliger for 50+ samt plejeboliger. Se PensionDanmarks boligportefølje og læs mere om de forskellige boligtyper.

Byområder

Vi samarbejder gerne med kommuner og arealudviklingsselskaber om udvikling af nye byområder, hvor boliger bliver driveren for udviklingen. Vi ønsker med udviklingen af vores byområder at sikre en mangfoldig og blandet by med fællesskaber i fokus, samt minimere byområdets miljømæssige fodaftryk ved bl.a. brug af bæredygtige og robuste materialer, der vurderes ud fra et livscyklusperspektiv. Der lægges ydermere vægt på en bymæssig integration af de omkringliggende områder. PensionDanmark udvikler bæredygtige byområder i Århus, København og Køge. Læs mere om Trælasten i Århus og Fælledby i København. 

OPP

PensionDanmark er med til at drive Offentlig-Privat-Partnerskaber (OPP) frem i Danmark, da det støtter op om vores målsætninger på flere områder. Med vores konsortium på OPP projekter indenfor finansiering og drift, vil vi gerne være med til effektivt at løse de byggerelaterede behov i stat, regioner og kommuner, der kan øge velfærden i Danmark på en konstruktiv og bæredygtig måde. 

Se komplet ejendomsportefølje

Få overblikket over ejendommene i PensionDanmark.