menu arrow mobile
Om os

Som investor samarbejder PensionDanmark med både private og offentlige aktører i udviklingen af moderne bæredygtige ejendomme. Fx. Nyt domicil til DFDS i Københavns Nordhavn, Nordfyns Bank i Odense, Semco Maritime i Esbjerg og Nordea i Ørestad.

Investering i erhvervsejendomme

PensionDanmark investerer i moderne velbeliggende erhvervsejendomme i hele Danmark inden for kontor, hotel og retail. Vi udlejer vores ejendomme på lange kontrakter til solide lejere, da det giver den største værdi på sigt.

PensionDanmarks ejendomsteam består af en række specialister inden for ejendomsinvestering og asset management. Teamet deler solid erfaring med at lede og udvikle større erhvervsprojekter, hvor både transaktioner og udvikling følger en dynamisk projekttilgang og proces, der sikrer hurtige og effektive transaktioner.

Investering i boligejendomme

Udvikling af boliger er en del af den overordnede strategi, da det giver en god diversifikation på ejendomsporteføljen, og samtidig reguleres lejeindtægter på boliger med udviklingen i inflationen. 

PensionDanmark deltager hovedsaglig i udviklingen af velbeliggende moderne bæredygtige ejer- og lejeboliger både som udviklingsprojekter og nøglefærdige projekter i vækstområder hvor urbaniseringseffekten giver et efterslæb og dermed skaber et behov for nye boliger.  Vi investerer primært i etageboliger og bynære rækkehusprojekter med en volumen på min. 100 boliger pr. projekt i et attraktivt miljø med værdiskabende uderum omkring bygningerne.

Livsstilsboliger 50+ og Livsstilsboliger Studie er også en del af vores fokusområde. 

Byområder

Vi samarbejder gerne med kommuner og arealudviklingsselskaber om udvikling af nye byområder, hvor boliger bliver driveren for udviklingen. Vi ønsker med udviklingen af vores byområder at sikre en mangfoldig og blandet by med fællesskaber i fokus, samt minimere byområdets miljømæssige fodaftryk ved bl.a. brug af bæredygtige og robuste materialer, der vurderes ud fra et livscyklusperspektiv. Der lægges ydermere vægt på en bymæssig integration af de omkringliggende områder. 

OPP

PensionDanmark er med til at drive Offentlig-Privat-Partnerskaber (OPP) frem i Danmark, da det støtter op om vores målsætninger på flere områder. Med vores konsortium på OPP projekter indenfor finansiering og drift, vil vi gerne være med til effektivt at løse de byggerelaterede behov i stat, regioner og kommuner, der kan øge velfærden i Danmark på en konstruktiv og bæredygtig måde. 

Se komplet ejendomsportefølje

Få overblikket over ejendommene i PensionDanmark. 

Vi benytter cookies til at forbedre hjemmesiden. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke dette banner.