menu arrow mobile
Om os

Ejendomsinvesteringerne leverer en stabil og mindre konjunkturfølsom indtjening i en tid med lave obligationsrenter. Samtidig er ejendomsporteføljen med til at sikre, at stigende inflation ikke udhuler opsparingens købekraft, da lejeindtægterne fra ejendommene typisk reguleres med udviklingen i inflationen.

PensionDanmark har en strategisk målsætning om at vores ejendomsinvesteringer skal udgøre omkring 10 pct. af den samlede investeringsportefølje. Ultimo 2020 udgør PensionDanmarks ejendomsportefølje 25 mia. kr. For 2021 planlægges nye solide investeringer i danske ejendomme, så porteføljen runder ca. 28 mia. kr.

Strategisk fokus på bæredygtighed

Bæredygtighed er et centralt strategisk omdrejningspunkt for PensionDanmarks ejendomsinvesteringer. Det handler om at forene forretningsmæssig rentabilitet med social ansvarlighed i udvikling, opførelse og vedligeholdelse af de ejendomsprojekter, vi engagerer os i.

Vi ønsker at være en innovativ aktør på ejendomsområdet og en frontløber, når det handler om at udvikle bæredygtige løsninger og dermed reducere klimabelastningen. 

Det skal være med til at sikre en robust og rentabel udvikling af vores ejendomsportefølje samtidig med, at vores kunder opnår størst mulig værdi, når de lejer eller køber en PensionDanmark-ejendom.

PensionDanmarks investeringsperspektiv inden for ejendomme er langvarigt. Vi har derfor bæredygtighedscertificeret alle vores kontornybyggerier siden 2012 og bolignybyggerier siden 2016, så aktuelt er mere end en fjerdedel af ejendomsporteføljen certificeret. Certificeringen er med til at øge den generelle kvalitet af ejendommen idet det:

  • Forbedrer brugernes sundhed, trivsel og produktivitet
  • Sænker driftsomkostninger og optimerer vedligeholdelse
  • Minimerer energiforbrug og miljøbelastning fx i form af nedsat CO2-udledning og affaldsbelastning.
  • Understøtter ejendommens værdi og lejeniveau.
  • Giver målbar og dokumenteret kvalitet og større robusthed i investeringen på sigt.

Disse forhold er med til at skabe et bedre indeklima og arbejdsmiljø, hvilket øger sundhed, trivsel og produktivitet. Samtidig kan bæredygtige byggerier skabe værdi i forhold til virksomhedens CSR politik og målsætninger, som fx mindre miljøbelastning inden for energi og affald, der reducerer CO2-udledningen.

Langt hovedparten af PensionDanmarks nybyggerier er bæredygtighedscertifikatet efter DGNB-standarden i kategorien guld, men domicilejendommen Gladsaxe Company House blev i 2015 certificeret DGNB platin.

I 2016 blev PensionDanmarks domicil på Langelinie Allé i København som en af de første eksisterende bygninger certificeret i kategorien DGNB guld.

DGNB

PensionDanmark benytter primært den danske certificeringsordning for bæredygtigt byggeri, DGNB, udformet af Green Building Council Danmark, til at certificere nybyggeri. 

DGNB vurderer den økonomiske, sociale, miljømæssige, tekniske og procesrelaterede bæredygtighed og måler den samlede miljøpåvirkning over en 50-årig periode samt de anvendte materialers livscyklus i op til 120 år.  Der inddrages 40 forskellige parametre i DGNB bedømmelsen af bygningens bæredygtighed.

Ud over DGNB bliver nogle af de ejendomme, PensionDanmark er medejer af, certificeret med LEED og BREEAM alt efter hvad kunderne efterspørger.

LEED

Leadership in Energy and Environmental Design, LEED, er en amerikansk ordning etableret i 1994. Byggerier kan certificeres med sølv, guld eller platin. Systemet belønner miljøvenlige og energieffektive initiativer med point. Topniveauet er 69 point, mens sølv udløses ved 26 point. LEED er blevet brugt på mere end 80.000 bygninger verden over.

BREEAM

Det britiske certificeringssystem, Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology, BREEAM, blev etableret I 1990 og er verdens ældste certificeringsordning for bygninger.

Over 220.000 bygninger er certificeret inden for ordningen. Målet er bæredygtige løsninger, der inden for ni overordnede kategorier tager højde for fx omkostninger, effektivitet, økologi, design, konstruktion og brug.

Bæredygtighedscertificerede ejendomme

Se komplet ejendomsportefølje

Få overblikket over ejendommene i PensionDanmark. 

Få mere information

For yderligere information om PensionDanmarks ejendomme, kontakt venligst Marius Møller.

Marius Møller
Direktør