menu arrow mobile
Om os

Miljødata

Miljødata - Virksomhedens egne udledninger Enhed Målsætning 2025 2021 2020 2019 2018 2017
CO2-udledning i virksomheden:              
CO2, scope 11 Ton 20,3 45 42 79 - -
   Herunder kørsel i nul-emissionsbiler Pct.   4,2 5,6 5,9 - -
   Herunder kørsel i lav-emissionsbiler Pct.   8,2 4,8 3,6 - -
CO2-scope 2 (market based) Ton 61,5 71 56 66 448 489
CO2-scope 2 (local based) Ton   455 386 412 448 489
               
Energiforbrug (scope 1 + scope 2)2 GJ   9.154 7.247 8.458 7.634 7.659
               
Vedvarende energiandel (scope 2)2 Pct.   82,2 78,2 73,3 42,7 40,1
Indkøbt1 Pct.   78,5 73,4 69,1 - -
Egenproduceret1 Pct.   3,7 4,8 7,2 - -
Energiforbrug GJ   9.154 7.247 8.458 7.634 7.659
               
CO2e, scope 3 estimeret              
C1: Indkøb1 Ton   6.674 6.229 5.420 - -
C5: Affald1 Ton   1,2 1,1 1,2 - -
C6: Forretningsrelaterede rejser1 Ton   15,4 44,2 117,6 - -
C7: Medarbejderpendling3 Ton   132,7 121,2 - - -
C15: Investeringer Ton CO2e   1.558.168 1.099.284 966.996 540.980 575.430
CO2e, scope 3, ialt Ton   1.564.992 1.105.680 972.535 540.980 575.430
               
Øvrige miljødata i virksomheden:              
Vandforbrug m3 2.363 2.769 2.552 3.150 3.040 2.952
 1. Data til opgørelse af nøgletal har ikke været tilgængelige for 2017-2018.
 2. Energiforbrug samt vedvarende energiandel er beregnet på baggrund af scope 2 market based.
 3. Data til opgørelse af nøgletal har ikke været tilgængelige for 2017-2019.

Miljødata - Investering

Miljødata- Investeringernes CO2-aftryk Enhed Målsætning 2025 2021 2020 2019 2018 2017
CO2-udledning i den børsnoterede aktieportefølje:              
Total udledning Ton CO2e   727.640 529.224 536.994 540.980 575.430
CO2-aftryk Ton/mio. kr.  < 6,3 6,9 6,3 8,4 12,6 11,4
CO2-intensitet Ton/mio. kr.   19,9 18,9 20,6 22,4 22,5
Vægtet gennemsnitlig carbonintensitet Ton/mio. kr.   18,5 19,4 18,4 22,1 21,9
               
CO2-udledning i virksomhedsobligationsporteføljen1:              
Total udledning Ton CO2e   551.281 428.185 372.108 - -
CO2-aftryk  Ton/mio. kr. <20,7 22,6 24,1 23,9 - -
CO2-aftryk, eksklusiv grønne obligationer  Ton/mio. kr. <18,0  20,9 22,2 22,9 - -
               
CO2-udledning i Private Equity-porteføljen1:              
Total udledning Ton CO2e   57.096 40.896 47.863 - -
CO2-aftryk Ton/mio.kr.  <4,1 3,7 4,1 5,9 - -
               
CO2-udledning i Private Debt-porteføljen2:              
Total udledning Ton CO2e   92.263 90.827 - - -
CO2-aftryk Ton/mio.kr.  <6,4 7,3 9,2 - - -
               
CO2-udledning i infrastrukturporteføljen3:              
Total udledning Ton CO2e   121.968 - - - -
CO2-aftryk Ton/mio.kr.  <9,0 10,5 - - - -
               
CO2-udledning i ejendomsporteføljen1:              
Total udledning Ton CO2e   7.920 10.152 10.031 - -
CO2-aftryk  Ton/mio.kr.  < 0,35 0,3 0,5 0,5 - -
CO2-intensitet kg/m2  < 8,0 8,9 11,6 11,8 - -
               
Samlet CO2-aftryk for aktier og virk.obligationer  Ton/mio.kr. <8,84 9,8 9,4 11,4 - -
Samlet CO2-aftryk for aktier og virk.obligationer ekskl. emissioner fra grønne obligationer Ton/mio.kr. <8,64 9,5 9,1 11,2 - -
               
Samlet CO2-aftryk for investeringsporteføljen Ton/mio.kr.   7,9 7,7 8,8 12,6 11,4
               
Ejerskab af grøn infrastruktur, kapacitet1: MW 1,300 893 1.108 961 - -
CO2-besparelse ved ejerskab af grøn infrastruktur estimeret1,5 Ton CO2 >2.000.000 1.511.358 1.902.220 2.297.000 - -
 1. Data til opgørelse af nøgletal har ikke været tilgængelige for 2017-2018.
 2. Data til opgørelse af nøgletal har ikke været tilgængelige for 2017-2019.
 3. Data til opgørelse af nøgletal har ikke været tilgængelige for 2017-2020.
 4. Asset Owner Alliance-mål, der vedrører 2024.

Sociale data

Sociale data Enhed

Målsætning

2025

2021 2020 2019 2018 2017
Fuldtidsarbejdsstyrke FTE   321 291 261 246 224
Kønsdiversitet Pct. 50,0 43,8 43,7 44,0 43,3 46,5
Kønsdiversitet for øvrige ledelseslag Pct. 50,0 43,9 44,3 45,2 41,6 41,4
Lønforskelle mellem køn Gange   1,3 1,3 1,3 1,4 1,4
Medarbejderomsætningshastighed Pct.   18,1 12,0 15,7 17,9 18,8
Sygefravær Dage/FTE 4,5 6,8 4,7 6,6 7,0 9,7
Betalte skatter Mio. kr.   2.362 3.565 298 2.826 1.741

Governance-data

Governance-data Enhed

Målsætning

2025

2021 2020 2019 2018 2017
Bestyrelsens kønsdiversitet (17 medlemmer) Pct. 30,0 27,8 23,5 23,5 18,8 23,5
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder Pct. 95,0 95,0 85,0 82,0 88,0 85,0
Lønforskel mellem CEO og medarbejder Gange   8,9 8,7 8,6 8,5 8,5

Klimarapportering

Aktivt engagement i klimaforbedringer Enhed 2021 2020 2019 2018 2017
Aktivt ejerskab1:            
Dialoger om klimaforandringer Stk. 240 190 134 108 111
Dialoger i alt Stk. 686 632 488 436 556
             
Ejendomme, der lever op til EU's bæredygtighedskriterier2,6            
Eksisterende byggeri Pct. 32,2 - - - -
Nybyggeri (frem til ibrugtagning) Pct. 100,0 - - - -
Samlet ejendomsportefølje Pct. 38,6        
             
Bæredygtighedscertificerede ejendomme            
Eksisterende byggeri Pct. 20,0 17,8 19,6 18,4 18,4
Nybyggeri (frem til ibrugtagning) Pct. 97,1 89,4 100 87,46 85,34
             
Bæredygtighed i forretningsmodeller2            
Investeringer, der lever op til EU's bæredygtighedskriterier            
Aktieportefølje4 Pct. 5,6 - - - -
Virksomhedsobligationer5 Pct. 7,9 - - - -
Ejendomsportefølje6 Pct. 38,6 - - - -
Infrastruktur7 Pct. 54,0 - - - -
 1. Der skal være modtaget en respons på virksomhedens henvendelse, for at en henvendelse kan kvalificeres som en dialog.
 2. Data til opgørelse af nøgletal har ikke været tilgængelige for 2017-2020.
 3. I vurdering af om PensionDanmarks nybyggeri er bæredygtighedscertificeret, tages der udgansgpunkt præ-certificeringer.
 4. Lever op til EU-taksonomien fordelt på omsætning ifølge MSCI.
 5. Opgjort som grønne obligationer certificeret af tredjepart.
 6. I vurdering af om PensionDanmarks ejendomme lever op til EU's bæredygtighedkriterier, er der udelukkende taget højde for ejendommenes energieffektivitet, og ikke kriterierne fra 'Do no significant harm' samt 'Minimum social safeguards'.
 7. Opgjort som ejerskab af grøn energiinfrastruktur.