menu arrow mobile
Om os

Miljødata

Miljødata  Enhed 2019 2018 2017 2016 2015
CO2-udledning i virksomheden:            
    CO2, scope 11 Ton 13 9 9 6 5
    CO2, Scope 22  Ton 82 448 489 563 452
             
CO2-udledning i den børsnoterede aktieportefølje3:            
    Total udledning Ton Co2e 731.000 736.000 813.000 - -
    CO2-aftryk  Ton/mio. USD 76 112 100 - -
    Carbon intensitet Ton/mio. USD 150 156 161 - -
    Vægtet gennemsnit carbon intensitet Ton/mio. USD 123 148 140 - -
             
Udligning ved investeringer i vedvarende energi4  Ton CO2 2.297.000 - - - -
             
Øvrige miljødata i virksomheden:            
    Energiforbrug       Gigajoule 7.551 7.634 7.659 7.762 6.097
    Vedvarende energiandel Pct. 81,1 42,7 40,1 35,8 30,4
    Vandforbrug m3 3.150 3.040 2.952 3.586 2.017

Sociale data

Sociale data Enhed 2019 2018 2017 2016 2015
Fuldtidsarbejdsstyrke FTE 261 246 224 188 155
Kønsdiversitet Pct 44,0 43,3 46,5 47,8 53,1
Kønsdiversitet for øvrige ledelseslag Pct 45,2 41,6 41,4 33,0 30,3
Lønforskelle mellem køn Gange 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4
Medarbejderomsætningshastighed Pct 15,7 17,9 18,8 20,8 19,3
Sygefravær Dage/FTE 6,6 7,0 9,7 9,1 9,0
Betalte skatter Mio. kr. 298 2.826 1.741 1.631 2.365

Governance-data

Governance-data Enhed 2019 2018 2017 2016 2015
Bestyrelsens kønsdiversitet Pct. 23,5 18,8 23,5 25,0 25,0
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder Pct. 82 88 85 91 91
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere Gange 8,6 8,5 8,5 8,6 8,6
  1. Scope 1 vedrører direkte emissioner fra egne fabriks- og kontorbygninger samt køretøjer.
  2. Scope 2 vedrører emissioner (hos energiproducenten) af indkøbt elektricitet, damp, fjernvarme og afkøling.
  3. Data til opgørelse af nøgletal har ikke været tilgængelige for 2015-2016.
  4. Data til opgørelse af nøgletal har ikke været tilgængelige for 2015-2018. Ved beregning på basis af fortrængning af fossile brændsler i de enkelte projekters installationsår er CO2-besparelserne opgjort til 3.473.000 ton i 2019.

For mere information og definitioner, Hent PDF med ESG-nøgletal definitioner

Vi benytter cookies til at forbedre hjemmesiden. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke dette banner.