Fortrinsret for medlemmer af PensionDanmark

Medlemmer af PensionDanmark har fortrinsret til boligerne i de udlejningsejendomme, som PensionDanmark ejer.

Der anvendes forskellige procedurer for fortrinsretten ved henholdsvis førstegangsudlejning af nyopført byggeri og ved den almindelige udlejning af boliger, der bliver ledige på grund af lejernes fraflytning.

Førstegangsudlejning af nybyggeri

  • Før udlejningen påbegyndes, kan medlemmer og andre interesserede tilmelde sig en e-mailservice, så de kan modtage oplysninger om de nye boliger, om hvornår udlejningen vil foregå og hvordan den bliver tilrettelagt.
  • Udlejningen påbegyndes i god tid før byggeriet er færdiggjort.
  • I første fase vil udlejningen udelukkende være åben for medlemmer.
  • I næste fase vil udlejningen blive åbnet for alle interesserede.
  • Udlejningen vil ske efter et først til mølle-princip.

Almindelig udlejning

  • Oplysninger om lejligheder, der bliver ledige, lægges på PensionDanmarks hjemmeside.
  • Medlemmer - og andre interesserede - kan tilmelde sig en e-mailservice, så de får besked om lejligheder, der bliver ledige.
  • Medlemmer, der ønsker at leje en ledig lejlighed, skal give besked derom inden for en bestemt frist.
  • Blandt de interesserede medlemmer tildeles lejligheder i henhold til deres anciennitet. Der trækkes lod blandt medlemmer med samme anciennitet.
  • Hvis der ikke har meldt sig interesserede medlemmer inden fristens udløb, vil lejligheden blive udlejet til anden side.

Medlemmer og anciennitet

Medlemmer af PensionDanmark kan være bidragsbetalende, bidragsfrit dækkede, hvilende eller alders- og førtidspensionister.

Medlemmers anciennitet opgøres som antallet af måneder, hvor der er indbetalt pensionsbidrag, eller hvor der er udbetalt en løbende pensionsydelse.

Kontakt

Christian E. Olsson
Christian E. Olsson

Projektudviklingsdirektør

+45 3374 0869 / +45 5158 0958
Mikkel Melamies
Mikkel Melamies

Projektudviklingschef

+45 3547 0031