menu arrow mobile
Om os

Organisationsstrukturen er flad og fokuseret, så alle medarbejdere er tæt på deres nærmeste leder. Det sikrer et højt informationsniveau og en god dialog med hver enkelt medarbejder i det daglige – og ikke mindst korte beslutningsveje. Vi lægger vægt på, at den enkelte har stor indflydelse på løsning af egne opgaver.

Medarbejderne bidrager med mange ideer til forretningsmæssige løsninger, men tager også selv et stort ansvar i forhold til at bidrage til den store aktivitet, der finder sted gennem personaleforeningen.

Som arbejdsplads har vi fokus på sundhed og trivsel. Medarbejderne er dækket af en sundhedsforsikring, der er motionsrum, og alle medarbejdere tilbydes et sundhedstjek en gang årligt. Desuden har vi bl.a. en cykelordning, frugtordning og en kantine med fokus på sund og varieret kost.

Kompetenceudvikling er en naturlig del af PensionDanmarks personalepolitik. Alle medarbejdere skal have — og løbende tilføres — de fornødne kompetencer til at klare såvel dagligdagens som fremtidens opgaver og udfordringer. Og som medarbejder har man ret og pligt til at deltage i efteruddannelse efter aftale med nærmeste leder.

Vi måler løbende medarbejdertilfredsheden, som over en årrække har ligget på et stabilt højt niveau.

Se vores mission og vision

Hvem er vi

Læs om PensionDanmark og vores opgaver med at hjælpe medlemmerne til et godt og langt arbejdsliv og en økonomisk tryg alderdom.

Ledige stillinger

Se de aktuelle stillinger.