menu arrow mobile
Om os

Det illustreres ved at de 560 virksomheder, som der har været i dialog med, udgør mere end halvdelen af PensionDanmarks aktieportefølje målt på børsværdi. Ligeledes har dialogen størst effekt hvor PensionDanmark og de andre investorer i Federated Hermes-samarbejdet har den største ejerandel.

Virksomhedsdialog fordelt på emner

PensionDanmark og Federated Hermes var i 2021 samlet i dialog med 560 selskaber i PensionDanmarks portefølje, hvor miljø og klima med 240 dialoger var det hyppigste emne.

 

Milepæle for dialog

For at gøre arbejdet målbart fastsættes konkrete milepæle for den dialog, der foregår med selskaberne. I 2021 var der på 340 milepæle fremgang i de selskaber, som PensionDanmark har investeret i. Oftest er det komplekse emner, der skal adresseres, og derfor er det en tidskrævende proces, før et selskab bevæger sig, og en milepæl dermed nås.

En dialog med et selskab kan vare flere år, og nogle milepæle er nødvendigvis sværere at nå end andre. Ligeledes bliver der løbende fastsat nye milepæle.

 

Fremskridt for milepæle

Et selskab kan have flere milepæle for forskellige emner. Grafen nedenfor viser fremskridtene for milepælene på forskellige emner.

Når der er en overvægt af milepæle med fokus på selskabsledelse, så skyldes det at forbedringer i et selskabs ledelse ofte er en forudsætning for at få selskabet til at tage hånd om andre problemer.

 

Målsætning

Det er PensionDanmarks målsætning, at være så åbne som muligt om arbejdet med aktivt ejerskab. Der er dog visse begrænsninger i hvor meget vi kan fortælle om specifikke virksomhedsdialoger, da fortrolighed ofte er en forudsætning for at opnå resultater.

Vi offentliggør løbende cases på virksomhedsdialoger, som giver indsigt i processen og de opnåede resultater.

Dialog med selskaber

Læs eksempler på Hermes EOS dialog med selskaber i PensionDanmarks portefølje.