menu arrow mobile
Om os

Gennem aktivt ejerskab påvirker PensionDanmark - nogle gange alene, men oftest sammen med andre ligesindede investorer - virksomheder til at forbedre deres indsats inden for en række bæredygtighedsrelaterede emner; herunder klima, sociale og ledelsesmæssige forhold.

I 2022 har vi haft 680 dialoger med 347 virksomheder, både gennem vores investeringsetiske rådgiver, Federated Hermes EOS, og på egen hånd.

Virksomhedsdialog fordelt på emner

I 2022 har PensionDanmark oplevet fremgang i virksomhedsdialoger, der omhandlede arbejdstager- og menneskerettigheder. Disse udgjorde 25 pct. af vores samlede dialoger i 2022 og var dermed det næststørste tema i vores aktive ejerskab efter miljø og klima.

Miljø og klima udgør fortsat størstedelen af vores dialoger, og i 2022 intensiverede vi også dialogerne herom.

 

Milepæle for dialog

PensionDanmarks tilgang til ansvarlige investeringer samt investeringspolitik beror på internationale konventioner og aftaler såsom FN’s menneskerettighedserklæring, ILO-konventionerne, FN’s 17 verdensmål, OECD’s Responsible Business Conduct for Institutional Investors samt Paris-aftalen.

Selskaber screenes enkeltvis for brud på PensionDanmarks investeringspolitik. Konstateres der brud, og responderer selskabet ikke på dialog, kan investeringen blive afhændet. Men det kan også gå den anden vej. Hvis et ekskluderet selskab pludselig imødekommer vores krav, kan det blive en del af investeringsuniverset igen.

 

Fremskridt for milepæle

For at gøre arbejdet målbart fastsættes konkrete milepæle for den dialog, der foregår med selskaberne. Et selskab kan dermed have flere milepæle for forskellige emner.

Grafen nedenfor viser fremskridtene for milepælene på forskellige emner. Når der er en overvægt af milepæle med fokus på selskabsledelse, skyldes det, at forbedringer i et selskabs ledelse ofte er en forudsætning for at få selskabet til at tage hånd om andre problemer.

I 2022 var der fremgang på i alt 341 milepæle, hvilket svarer til godt 50 pct. af alle dialoger. Oftest er det komplekse emner, der skal adresseres. Derfor kan det være en tidskrævende proces, for at et selskab bevæger sig, og en milepæl dermed nås. En dialog med et selskab kan vare flere år, og nogle milepæle er sværere at nå end andre. Ligeledes bliver der løbende fastsat nye milepæle.

 

Målsætning

Det er PensionDanmarks målsætning, at være så åbne som muligt om arbejdet med aktivt ejerskab. Der er dog visse begrænsninger i hvor meget vi kan fortælle om specifikke virksomhedsdialoger, da fortrolighed ofte er en forudsætning for at opnå resultater.

Vi offentliggør løbende case-eksempler på aktivt ejerskab, herunder virksomhedsdialoger og afstemninger på generalforsamlinger, som giver indsigt i processen og de opnåede resultater.

Dialog med selskaber

Læs eksempler på Hermes EOS dialog med selskaber i PensionDanmarks portefølje.