menu arrow mobile
Om os

1. Første samtale

Normalt indkalder vi 4-6 ansøgere til en første jobsamtale. Den varer typisk en time til halvanden time.

I første omgang sikrer vi os, at kvalifikationerne og kemien er i orden. Vi vil gerne høre mere om dig, og hvorfor du gerne vil have et job hos os, ligesom det er helt afgørende, at vi forventningsafstemmer, hvad der ligger i stillingen og PensionDanmark som arbejdsplads.

Forhandlinger om ansættelsesforhold klarer vi på et senere tidspunkt, men vi spørger ind til dine forventninger til løn mv.

Typisk vil din kommende leder og en HR-konsulent deltage i samtalen.

 

2. Personlighedstest

Hvis både du og vi synes, der er grundlag for at gå videre, vil vi typisk bede dig gennemgå en personlighedstest. Den kan blive suppleret med en færdighedstest som grundlag for anden samtale.

Du får en tilbagemelding på dine testresultater, og de bruges som en del af det samlede beslutningsgrundlag.

 

3. Anden samtale

Her går vi en tand dybere med dine kompetencer og jobbets krav på baggrund af indtrykkene fra første samtale og testresultaterne. Vi drøfter forventninger til ansættelsesforholdet fra både din og vores side.

 

4. Ansættelse

Vi udvælger den endelige kandidat og tager evt. referencer fra tidligere arbejdsgivere efter aftale med dig. Herefter drøfter vi ansættelsesvilkår og fremsender på den baggrund et udkast til en ansættelseskontrakt. Du får naturligvis tid til at vende den med din fagforening eller en advokat, inden du skriver under.

Vi bruger ikke kunde- eller konkurrenceklausuler i PensionDanmark.

 

5. Indsamling og behandling af personoplysninger

Personoplysninger, der indsamles og behandles som led i rekrutteringsprocessen inkl. resultat af eventuelle test og referencetagning, behandles med den fornødne sikkerhed og fortrolighed, og oplysningerne er alene tilgængelige for et begrænset antal medarbejdere, for hvem adgangen til personoplysningerne er nødvendig og relevant, herunder eventuelle kommende ledere samt HR-medarbejdere.

Indsamling og behandling af personoplysninger om kandidater sker i PensionDanmarks rekrutteringssystem og i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning og forordninger, herunder Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

Alle personoplysninger og medsendte bilag slettes, når rekrutteringsforløbet er afsluttet og senest 6 måneder efter ansøgningsfristens udløb.

Ovenstående retningslinjer er tillige gældende i tilfælde, hvor PensionDanmark vælger at gennemføre rekrutteringsforløbet via et rekrutteringsbureau eller ved executive search.

 

Hvem er vi

Læs om PensionDanmark og vores opgaver med at hjælpe medlemmerne til et godt og langt arbejdsliv og en økonomisk tryg alderdom.

Ledige stillinger

Se de aktuelle stillinger.