Værdiprogram for Boligfællesskabet Broen Køge Kyst

Værdiprogrammet er udviklet i et samarbejde mellem PensionDanmark og Realdania samt byggeriets rådgivere og samarbejdspartnere.

Indholdet af værdiprogrammet handler om hvilke værdier, der skal være bærende for fællesskabet i Livsstilsboligerne 50+ og dermed også hvordan huset skal indrettes.

Læs hele værdiprogrammet for Boligfællesskabet Broen Køge Kyst.

Som et konkret eksempel er der lagt vægt på at give plads til et hverdagsfællesskab. Et fællesskab hvor man kan være til hverdagsaktiviteter – og ikke kun til festlige lejligheder, hvor man både kan være alene og sammen, og hvor man kan være aktiv i fx værksted, køkken, orangeri, men samtidig også kan finde rolige steder til ophold.

Det er et inviterende fællesskab som handler om at huset er tænkt, så opholdsarealer og adgangsarealer smelter sammen fx når du ankommer, så du hurtigt kan se, om der er nogen i køkken-alrummet, og du kan blive inspireret til at tage ophold.

Der er også tænkt meget i fællesarealer, fordi boligerne er forholdsvis kompakte, og hverdagsfællesskabet netop afspejler en måde at tænke kompakte boliger på – hvilket kun er muligt fordi fællesarealerne tilbyder faciliteter, man ellers ville have i egen bolig. 

Bemærk, at illustrationerne i værdiprogrammet kun er vejledende.