menu arrow mobile
Om os

CIP har fokus på investeringer i energirelateret infrastruktur med stabile forventede cashflows som fx. land- og havbaserede vindmøller, solcelleanlæg, biomassefyrede kraftværker, transmissionsnet m.v. CIP investerer på etablerede markeder, hovedsagelig Nordamerika og Vesteuropa. CIP forvalter følgende fonde:

Copenhagen Infrastructure I

Copenhagen Infrastructure I K/S er CIPs første fond, der blev etableret i 2012 på initiativ af PensionDanmark. PensionDanmark er fondens eneste investor med et tilsagn på 6 mia. kr. Fonden har, på vegne af PensionDanmark investeret i vindmølleparker og biomassefyrede kraftværker i Storbritannien.

CI Artemis

CI Artemis K/S har ligeledes PensionDanmark som eneste investor og har investeret i transmissionsnet i den tyske del af Nordsøen.

Copenhagen Infrastructure II

Copenhagen Infrastructure II K/S blev etableret i 2015 og har tilsagn fra i alt 19 finansielle investorer, hvor PensionDanmark er største investor med et tilsagn på 4 mia. kr. Fonden har investeret i et biomassekraftværk i England samt to offshore vindmølleprojekter i hhv. Skotland og Tyskland.

Copenhagen Infrastructure Fund III

I marts 2017 gav PensionDanmark tilsagn om 4 mia. kr. til CIPs nyeste fond, Copenhagen Infrastructure Fund III K/S. Den nye fond har samme investeringsfokus som CIPs øvrige fonde.

Fonden er en 20-årig "køb og hold fond", hvor det er forventningen, at fonden fastholder investeringerne igennem aktivernes levetid. Fonden er fortsat åben for investeringstilsagn fra institutionelle investorer.  

I alt har PensionDanmark givet et investeringstilsagn på 18 mia. kr. til CIP’s fonde.

PensionDanmark har investeret 10 procent af den samlede formue i forskellige typer af infrastruktur, hvor halvdelen af disse investeringer er investeret via Copenhagen Infrastructure Partners.

New Markets Fund

I maj 2019 har PensionDanmark givet tilsagn på 250 mio. USD til Copenhagen Infrastructure Partners New Markets Fund.

Fonden vil fokusere på investeringer i bæredygtig energiinfrastruktur i primært Asien og Latinamerika i lande, der har passende størrelse, høj vækst og et likvidt investeringsmarked.

Fonden vil anvende samme værdiskabende og risikobegrænsende tilgang som i CIP’s eksisterende OECD-fokuserede fonde og vil bl.a. investere i land- og havbaserede vindmølleparker, solcelleanlæg, biomasseanlæg, affaldsforbrændingsanlæg og transmissionssystemer.

Copenhagen Infrastructure IV

CI IV er etableret i 2020 og nåede 11 mia. kr. i bekræftede investeringstilsagn ved first close i juni 2020. Fonden bliver en af verdens største fonde inden for grønne energiinvesteringer og ventes at opnå kapitaltilsagn på 45-50 mia. kr.

Fonden har en global rækkevidde og vil investere diversificeret på tværs af teknologier, primært offshore-vind (havvindmøller), onshore-vind (landvindmøller), solcelleanlæg, transmission, affald-til-energi og biomasse-aktiver. Fonden vil investere i lav-risiko OECD-lande i Vesteuropa, Nordamerika, udviklede lande i Asien og Australien.

CI Artemis II

PensionDanmark er enlig investor i CI Artemis II, som blev etableret i 2020 med en total commitment på EUR 370 af PensionDanmark.Fonden har investeret i transmissionsnet i den tyske del af nordsøen og inkluderer aktiverne BorWin1, BorWin2, HelWin2 og DolWin2.