Se alle

Montana Pumped Storage Hydro Energy Project

CIP har ingået aftale om en aktieinvestering i projektet Gordon Butte Pumped Storage Hydro Project i Montana - et lukket loop-projekt til oplagring ef energi udviklet af Absaroka Energy LLC.

Gordon Butte Pumped Storage Hydro Project, der blev foreslået tilbage i 2010, har som formål at gøre forsyningen af el fra vindmøller og andre vedvarende energikilder mere stabil ved at opspare en del at den energi disse anlæg producerer, indtil der er efterspørgsel efter den.

Beskrevet som et "vandbaseret batteri" bruger anlægget overskydende elprroduktion fra fx. vindmølleparker til at pumpe vand fra ét reservoier til et højere reservoir. I perioder med høj efterspørgsel efter el eller lav elprduktion i vindmølleparker ledes vandet gennem vandturbiner for at producere den nødvendige el til nettet.