PensionDanmark som arbejdsplads

I PensionDanmark er vi ca. 270 medarbejdere. Organisationen udvikler sig løbende for at sikre en moderne, sund og miljøbevidst arbejdsplads. Hverdagen er præget af en uformel omgangstone og en hurtig og effektiv beslutningsproces.

Tillid, opbakning og aktiv sparring er grundværdierne for PensionDanmarks ledelse. Organisationsstrukturen er flad og fokuseret, så alle medarbejdere er tæt på deres nærmeste leder. Det sikrer et højt internt informationsniveau og en god dialog med hver enkelt medarbejder i det daglige. Vi lægger vægt på, at den enkelte har stor indflydelse på løsning af egne opgaver.

Medarbejderne bidrager med mange ideer til forretningsmæssige løsninger, men tager også selv et stort ansvar i forhold til at bidrage til den store aktivitet, der finder sted gennem personaleforeningen.

Som arbejdsplads har vi fokus på sundhed og trivsel. Medarbejderne er dækket af en sundhedsforsikring, der er motionsrum, og alle medarbejdere tilbydes et sundhedstjek en gang årligt. Desuden har vi bl.a. en cykelordning, frugtordning og en kantine med lækker, varieret og sund kost.

Kompetenceudvikling er en naturlig del af PensionDanmarks personalepolitik. Alle medarbejdere skal have — og løbende tilføres — de fornødne kompetencer til at klare såvel dagligdagens som fremtidens opgaver og udfordringer. Og som medarbejder har man ret og pligt til at deltage i efteruddannelse efter forudgående aftale med nærmeste leder.

PensionDanmark er CO2-neutral

PensionDanmark har CO2-neutraliseret sit el-forbrug. Det sker via et klimapartnerskab med Ørsted (tidligere DONG Energy), hvor vi som medejer af Nysted Havmøllepark køber CO2-fri strøm. Desuden har vi etableret et solcelleanlæg på taget af domicilet på Langelinie Allé.