Til bestyrelsen

Per Christensen

Forbundsformand, 3F Fagligt Fælles Forbund
Formand for bestyrelsen

Formand for PensionDanmarks bestyrelse siden 2014

Bestyrelsesformand, Arbejdernes Landsbank

Bestyrelsesmedlem, Evida Service Holding A/S samt tre datterselskaber

Bestyrelsesmedlem, AS A-Pressen

Bestyrelsesmedlem, Det Kongelige Teater

Bestyrelsesmedlem, Sund & Bælt Holding A/S

Medlem, 3F's Daglig ledelse og Hovedbestyrelsen

Medlem, FH's hovedbestyrelse og forretningsudvalg

Medlem, ATP’s Repræsentantskab

Medlem, De Økonomiske Råd

Medlem, RE-INVEST Advisory Board