menu arrow mobile
Om os

Disclosure-data Enhed 2022       2021
    Aktier   Virksomhedsobligationer   Aktier
    Nøgletal Datadækning (%) Nøgletal Datadækning (%) Nøgletal
1. Scope 1 Ton 415.504   442.257   620.516
- Scope 2 Ton 112.580   85.513   107.124
Total Ton 528.084 99,0 527.770 80,9 727.640
2. CO2-aftryk Ton/mio. EUR 46,2   170,4   51,2
3. CO2-intensitet Ton/mio. EUR 106,6   297,0   148,8
4. Virksomheder aktive i den fossile sektor Pct. 8,7 97,9 11,5 73,1 6,3
5. Andel af ikke-vedvarende energi Pct. 71,9 95,5 73,2 88,7 77,2
6. Energiforbrugsintensitet i højemissionssektorer     58,3   26,9  
Landbrug, skov og fiskeri GWh/mio. EUR 0,4   7,5   0,2
Råstofudvindning GWh/mio. EUR 0,9   39,0   2,1
Industri GWh/mio. EUR 0,7   1,1   0,7
El, gas og varmeforsyning GWh/mio. EUR 5,1   20,9   5,1
Bygge og anlæg GWh/mio. EUR 0,7   5,2   0,6
Handel og reparationsindustri GWh/mio. EUR 01   0,2   0,1
Hotel og restaurationsvirksomhed GWh/mio. EUR 0,0   0,3   1,3
Transport GWh/mio. EUR 0,9   3,8   1,6
Fast ejendom,  udlejning og forretningsservice GWh/mio. EUR 0,5   0,4   0,3
7. Aktiviteter i sensitive biodiversitetsområder** Pct. 8,8 91,2 8,8 72,9 8,1
8. Vandemissioner Ton/mio. EUR  44,4 9,7 300,5 3,9 7,6
9. Farligt affald Ton/mio. EUR  7,7 31,2 29,4 20,1 28,3
10. Overtrædelse af UN Global Compacts 10 principper Pct. 0,6 77,8 1,2 46,8 0,8
11. Mangel på processer og overholdelsesmekanismer til at overvåge overholdelse af UN Global Compacts 10 principper Pct. 44,6 97,1 39,8 70,3 49,8
12. Gennemsnitlig lønforskel mellem kønnene Pct. 12,7 22,0 12,4 5,3 12,2
13. Gennemsnitlig kvindeandel i bestyrelser Pct. 33,6 97,9 29,5 72,8 30,6
14. Eksponering til kontroversielle våben Pct. 0,0 97,9 0,0 73,1 0,0
15. Deforestation policy Pct.  7,1 97,4 2,9 75,3 6,4
16. Has human rights due diligence Pct.  56,8 97,0 30,1 73,0 54,8

*Udover opgørelsen af selskaber med aktiviteter i sensitive biodiversitetsområder, er der også opgjort hvor mange selskaber der påvirker sensitive biodiversitetsområder negativt. I følge data fra MSCI har 4 selskaber i den børsnoterede aktieportefølje en negativ indvirkning på sensitive biodiversitetsområder, hvilket svarer til 0,1 pct. af porteføljen. For virksomhedsporteføljen er der ifølge MSCI ingen selskaber.

Læs mere i vores Rapport om samfundsansvar på side 86 og i vores Politik for integration af bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutningsprocesser mv.