menu arrow mobile
Om os

Disclosure-data Enhed 2021
Indikator for negativ bæredygtighedsindvirkning *    
1. Scope 1 Ton 620.516
- Scope 2 Ton 107.124
Total Ton 727.640
2. CO2-aftryk Ton/mio. EUR 51,2
3. CO2-intensitet Ton/mio. EUR 148,8
4. Virksomheder aktive i den fossile sektor Pct. 6,3
5. Andel af ikke-vedvarende energi Pct. 77,2
6. Energiforbrugsintensitet i højemissionssektorer    
Landbrug, skov og fiskeri GWh/mio. EUR 0,2
Råstofudvindning GWh/mio. EUR 2,1
Industri GWh/mio. EUR 0,7
El, gas og varmeforsyning GWh/mio. EUR 5,1
Bygge og anlæg GWh/mio. EUR 0,6
Handel og reparationsindustri GWh/mio. EUR 0,1
Hotel og restaurationsvirksomhed GWh/mio. EUR 1,3
Transport GWh/mio. EUR 1,6
Fast ejendom,  udlejning og forretningsservice GWh/mio. EUR 0,3
7. Aktiviteter i sensitive biodiversitetsområder** Pct. 8,1
8. Vandemissioner Ton/mio. EUR  7,6
9. Farligt affald Ton/mio. EUR  28,3
10. Overtrædelse af UN Global Compacts 10 principper Pct. 0,8
11. Mangel på processer og overholdelsesmekanismer til at overvåge overholdelse af UN Global Compacts 10 principper Pct. 49,8
12. Gennemsnitlig lønforskel mellem kønnene Pct. 12,2
13. Gennemsnitlig kvindeandel i bestyrelser Pct. 30,6
14. Eksponering til kontroversielle våben Pct. 0,0