Redegørelse om Komite for God Selskabsledelses Anbefalinger for Aktivt Ejerskab 2018

Anbefaling Følger Dokumentation

Anbefaling 1: Politik for aktivt ejerskab.
Det anbefales, at institutionelle investorer offentliggør en politik for aktivt ejerskab i forbindelse med aktieinvesteringer i danske børsnoterede selskaber.

Ja PensionDanmarks politik for aktivt ejerskab er offentliggjort på pensiondanmark.com. Politikken dækker både danske og udenlandske selskaber.

Anbefaling 2: Overvågning og dialog.
Det anbefales, at institutionelle investorer overvåger og er i dialog med de selskaber, de investerer i, under behørig hensyntagen til investeringsstrategien og proportionalitetsprincippet.

Ja PensionDanmark overvåger løbende udviklingen i porteføljeselskaber og er i dialog med selskaberne, som beskrevet i politik for aktivt ejerskab.

Anbefaling 3: Eskalering.
Det anbefales, at institutionelle investorer som del af politikken for aktivt ejerskab fastlægger hvordan de kan eskalere deres aktive ejerskab udover den regelmæssige overvågning og dialog.

Ja Hvis vedvarende dialog ikke fører til en forbedring af kritisable forhold, eller selskabet ikke vil indgå i en dialog, kan PensionDanmark vælge at udelukke et selskab fra investeringsporteføljen. Dette er beskrevet i politik for aktivt ejerskab.

Anbefaling 4: Samarbejde med andre investorer. Det anbefales, at institutionelle investorer som en del af politikken for aktivt ejerskab forholder sig til hvordan de samarbejder med andre investorer med henblik på at opnå større effekt og gennemslagskraft.

Ja PensionDanmark deltager i et investorsamarbejde, som har til formål at øge effekten og gennemslagskraften af det aktive ejerskab. Dette er beskrevet i politik for aktivt ejerskab på pensiondanmark.com
Anbefaling 5: Stemmepolitik. Det anbefales, at institutionelle investorer som en del af politikken for aktivt ejerskab vedtager en stemmepolitik og er villige til at oplyse, om og hvordan de har stemt.  Ja PensionDanmark har sin egen stemmepolitik og stemmer som udgangspunkt på alle generalforsamlinger. Ved konkrete henvendelser fra medlemmer, interessenter og medier oplyses om enkelte afstemninger mv. Overordnede resultater kan ses i Rapport om Samfundsansvar og på pensiondanmark.com 
Anbefaling 6: Interessekonflikter. Det anbefales, at politikken for aktivt ejerskab indeholder en beskrivelse af, hvordan interessekonflikter i relation til aktivt ejerskab identificeres og håndteres.  Ja PensionDanmarks bestyrelsesmedlemmer kan have interessekonflikter i forhold til selskaber, hvor PensionDanmark er aktionær. Det er beskrevet i politik for aktivt ejerskab, hvordan dette håndteres.  
 Anbefaling 7: Rapportering. Det anbefales, at institutionelle investorer mindst én gang årligt rapporterer om deres aktiviteter inden for aktivt ejerskab, herunder stemmeaktivitet.  Ja PensionDanmark rapporterer årligt om arbejdet med aktivt ejerskab i Rapport om Samfundsansvar samt på pensiondanmark.com