PensionDanmarks Ledelsesgruppe

Torben Möger Pedersen

Torben Möger Pedersen

Adm. direktør

Torben Möger Pedersen har været adm. direktør i PensionDanmark siden selskabets start i 1992. Før da har han været adm direktør i PKS Pension, sekretariatschef i SiD (nuværende 3F) og økonom i Det økonomiske Råds sekretariat.

Torben Möger Pedersen er medlem af bestyrelserne for bl.a. Forsikring & Pension, Danish Society for Education and Business, Bestyrelsesforeningen, Gigtforeningen og Arbejdernes Landsbank, hvor han også er medlem af  af aflønningsudvalget og risiko- og revisionsudvalget. 

 Torben Möger Pedersen er medlem af investeringskomiteerne i Copenhagen Infrastructure I og II, Danish Climate Investment Fund og Danish Agribusiness Fund. Han er medlem af  Center for Pensionsøkonomis Advisory Board.  Han er medlem af FN’s Green Climate Fund’s Private Sector Advisory Group og World Economic Forums Council on Investment’s Steering Committee.

Torben Möger Pedersen er cand.polit fra Københavns universitet og har gennemført efteruddannelsesprogrammer på Babson College, INSEAD Fontainebleau, INSEAD Singapore og Wharton Business School.

Claus Stampe

Claus Stampe

Direktør

Investeringer

Claus Stampe tiltrådte som CIO i 2003.

Claus Stampe har arbejdet i den finansielle sektor siden slutningen af 1980’erne og kom til PensionDanmark fra en stilling som CIO i Lægernes Pensionskasse.

Før sin ansættelse i Lægernes Pensionskasse var Claus Stampe økonom og porteføljemanager i Lannung Bank.

Claus Stampe er Cand. Oecon fra Århus Universitet. 

Anders Bruun

Anders Bruun

Direktør

Økonomisk styring, controlling, rapportering & compliance

Anders Bruun er CFO og CRO med ansvaret for økonomisk styring, controlling, rapportering og compliance.

Siden 1999 har Anders Bruun varetaget en række ledende stillinger i PensionDanmark indenfor regnskab og økonomi samt IT og compliance.

Før sin ansættelse i PensionDanmark var Anders Bruun statsautoriseret revisor i Deloitte.

Anders Bruun er Cand.merc.aud. fra Copenhagen Business School  

Flemming Tovdal Schmidt

Flemming Tovdal Schmidt

Direktør

Kunder, Kundeservice & IT

Flemming Tovdal Schmidt er COO med ansvaret for kunder, kundeservice og IT.

Flemming Tovdal Schmidt kom til PensionDanmark i 2007 fra en stilling som direktør i Nykredit Porteføjle Administration A/S. Før sin ansættelse i Nykredit, var han vicedirektør i ATP og underdirektør i BG bank/ Danske Bank.

Flemming Tovdal Schmidt vagetager stillingen som direktør for PensionDanmarks Uddannelsesfonde og sidder som bestyrelsesmedlem i PensionsInfo.

Flemming Tovdal Schmidt har en Executive MBA og HD Handelshøjskolen i København. Han har derudover en Executive Master i Consulting and Coaching for Change fra INSEAD

Marianne Fussing Ørsted

Marianne Fussing Ørsted

Direktør

Ledelsessekretariat, Intern Service, HR, Public Affairs & CSR

Marianne Fussing Ørsted er direktør i PensionDanmark med ansvar for ledelsessekretariatet, HR og intern service samt PensionDanmarks aktiviteter inden for Public Affairs og Corporate Sustainability.

Marianne Fussing Ørsted kom til PensionDanmark i 2009 hvor hun først varetog stillingen som direktionsassistent efterfuldt af rollen som chef for ledelsessekretariatet.

Før PensionDanmark var Marianne Fussing Ørsted politisk sekretær for Venstres finansordfører Peter Christensen.

Marianne Fussing Ørsted er Cand.scient.pol. fra Københavns Universitet.

  

Ulrikke Ekelund

Ulrikke Ekelund

Direktør

Kommunikations- og Pressechef

Ulrikke Ekelund varetager rollen som direktør med ansvar for Kommunikation og Presse.

Før hun blev en del af PensionDanmark i marts 2016 var hun Director og Head of Communication & Branding hos Deloitte. Ulrikke Ekelund har mange års erfaring fra den finansielle sektor. Senest som cheføkonom og afdelingsdirektør hos BRKkredit.
Før hendes tid i BRFkredit besad hun stillingen som økonom i Økonomiministeriet og i Nationalbanken.
Ulrikke Ekelund er i bestyrelsen for ALKA og har tidligere været bestyrelsesmedlem i Sampension samt bestyrelsesmedlem og kasserer i Nationaløkonomisk Forening.
Ulrikke Ekelund er cand.polit fra Københavns Universitet og har følgende efteruddannelser: Board Leadership Management fra CBS, Executive Management Program fra INSEAD, Servicebranchens Chefakademi fra CBS og Strategisk Kommunikation fra Danmarks medie- og journalisthøjskole.

Marius Møller

Marius Møller

Direktør

Ejendomme

Marius Møller er ejendomsdirektør i PensionDanmark.

Marius Møller kom til PensionDanmark i januar 2016 fra en stilling som administrerende direktør i NCC Property Development. Her har han stået i spidsen for udvikling af større byområder som bl.a. Havnestaden, Islands Brygge Syd og Teglholmen samt store byggeprojekter i bl.a. Gladsaxe, Hillerød, Lyngby, Vallensbæk, Valby og Århus. Projekterne har omfattet kontor, bolig, retail, hoteller og logistik-ejendomme.

Marius Møller er uddannet som bygningsingeniør fra DTU og har en HD i organisation fra Copenhagen Business School.